Czy mogę zaznaczyć na mapie nieruchomości tak aby były widoczne tylko dla mnie?

Tak. Po kliknięciu w dany punkt możesz określić jego status w serwisie: publiczny lub niepubliczny (nie będzie wyświetlany w aplikacji).  

Dodatkowo podając kod PIN w aplikacji logujesz się do mapy widocznej tylko dla Ciebie – w ten sposób możesz zaznaczyć nieruchomości na umowach otwartych i korzystać z aplikacji wewnętrznie w firmie.